WERFBEZOEK VOOR LOKALE BESTUREN EN PERS

Tijdens de bouw van een nieuw windenergieproject kunnen we een werfbezoek voor de betrokken provincie- en gemeentebesturen en de lokale pers organiseren. Daarbij krijgen alle genodigden de kans om de opbouw van de windturbine(s) van dichtbij te bekijken en hun steun voor het project te uiten. Het verhoogt de betrokkenheid van de provincie- en gemeentebesturen bij de realisatie van het windenergieproject.


Hoe wordt wind omgezet in groene stroom?
Hoe wordt die groene stroom verdeeld?
Zelf groene energie opwekken door te fietsen

Wat zijn de onderdelen van een windturbine?
Wat zijn de voordelen van windenergie?
Een virtuele klim in en tot bovenop de windturbine

Hoe wordt de kracht van de wind gemeten?
Welke windkracht is er nodig voor windenergie?
Een grote propeller simuleert 2, 4 en 6 Beaufort

Wat is het belang van de energietransitie?
Hoe wordt een windturbine opgebouwd?
Een kijkje in de mast van een echte windturbine

De kinderen leren over de verschillende aspecten van windenergie door een combinatie van educatie en beleving.

Tijdens onze scholenbezoekdagen 'Aspiravi on the road' ontdekken leerlingen uit de lagere scholen uit de buurt alles over windenergie in 4 omgebouwde containerklasjes én een echte windturbine! 

SCHOLENBEZOEKDAG
VOOR 12-JARIGEN

Tijdig en uitgebreid informeren over alle aspecten van een nieuw project draagt bij tot een groter draagvlak voor lokale windenergieprojecten. Daar zijn we bij Aspiravi van overtuigd. En die aanpak loont!


OPEN
BEDRIJVENDAG
VOOR
OMWONENDEN

Op Open Bedrijvendag ontvangen we duizenden bezoekers aan de voet van een nieuwe windturbine. We informeren hen over de bouw en de werking van de nieuwe windturbine(s) en over windenergie in het algemeen. Er is telkens ook bijzonder veel interesse voor de coöperatieve vennootschappen en de wijze waarop omwonenden mee kunnen participeren.


Dat dergelijke initiatieven opbrengen is duidelijk. We ontvangen duizenden bezoekers tijdens Open Bedrijvendagen en honderden kinderen tijdens scholenbezoekdagen. Ook in de media worden onze initiatieven vaak opgepikt, met bijvoorbeeld een reportage op de regionale TV. Als kers op de taart merken we telkens een sterke toename van het aantal burger-coöperanten in de buurt van een nieuw project.

Werving nieuwe coöperanten bij omwonenden windpark

Organisatie scholenbezoekdag 'Aspiravi on the road'

Organisatie werfbezoek of Open Bedrijvendag

Bedeling van projectflyers bij omwonenden

Hoe wordt wind omgezet in groene stroom?
Hoe wordt die groene stroom verdeeld?
Zelf groene energie opwekken door te fietsen


Wat zijn de onderdelen van een windturbine?
Wat zijn de voordelen van windenergie?
Een virtuele klim in en tot bovenop de windturbine


Hoe wordt de kracht van de wind gemeten?
Welke windkracht is er nodig voor windenergie?
Een grote propeller simuleert 2, 4 en 6 Beaufort


Wat is het belang van de energietransitie?
Hoe wordt een windturbine opgebouwd?
Een kijkje in de mast van een echte windturbine

De kinderen leren over de verschillende aspecten van windenergie door een combinatie van educatie en beleving.

Tijdig en uitgebreid informeren over alle aspecten van een nieuw project draagt bij tot een groter draagvlak voor lokale windenergieprojecten. Daar zijn we bij Aspiravi van overtuigd.
En die aanpak loont!


Op Open Bedrijvendag ontvangen we duizenden bezoekers aan de voet van een nieuwe windturbine. We informeren hen over de bouw en de werking van de nieuwe windturbine(s) en over windenergie in het algemeen. Er is telkens ook bijzonder veel interesse voor de coöperatieve vennootschappen en de wijze waarop omwonenden mee kunnen participeren.


Tijdens de bouw van een nieuw windenergieproject kunnen we een werfbezoek voor de betrokken provincie- en gemeentebesturen en de lokale pers organiseren. Daarbij krijgen alle genodigden de kans om de opbouw van de windturbine(s) van dichtbij te bekijken en hun steun voor het project te uiten. Het verhoogt de betrokkenheid van de provincie- en gemeentebesturen bij de realisatie van het windenergieproject.


WERFBEZOEK VOOR LOKALE BESTUREN EN PERS

OPEN BEDRIJVENDAG
VOOR OMWONENDEN

Tijdens onze scholenbezoekdagen 'Aspiravi on the road' ontdekken leerlingen uit de lagere scholen uit de buurt alles over windenergie in 4 omgebouwde containerklasjes én een echte windturbine! 

SCHOLENBEZOEKDAG
VOOR 12-JARIGEN

Werving nieuwe coöperanten bij omwonenden windpark

Organisatie scholenbezoekdag 'Aspiravi on the road'

Organisatie werfbezoek of Open Bedrijvendag

Bedeling van projectflyers bij omwonenden

Dat dergelijke initiatieven opbrengen is duidelijk. We ontvangen duizenden bezoekers tijdens Open Bedrijvendagen en honderden kinderen tijdens scholenbezoekdagen. Ook in de media worden onze initiatieven vaak opgepikt, met bijvoorbeeld een reportage op de regionale TV. Als kers op de taart merken we telkens een sterke toename van het aantal burger-coöperanten in de buurt van een nieuw project.