Aspiravi Energy kiest voluit voor lokale, hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en biomassa. Zo zorgt ze niet alleen voor het milieu, maar ook voor de lokale tewerkstelling en economie.

Maar Aspiravi Energy doet méér: ze koppelt een sociale doelstelling aan haar aanbod. Elke klant van Aspiravi Energy steunt automatisch een lokaal sociaal project. Per verbruikte megawattuur staat Aspiravi Energy een bedrag af aan een goed doel om energie- en kinderarmoede tegen te gaan. Aspiravi Energy stortte sinds haar oprichting in 2015 reeds 104.875 euro aan lokale, sociale projecten.

Aspiravi Energy stortte in totaal reeds 104.875 euro aan lokale, 
sociale projecten.

Aspiravi Energy is sinds 2015 actief op de elektriciteitsmarkt en levert groene stroom die lokaal geproduceerd wordt.

miljoen euro kapitaal

35,6

burger-coöperanten

13.000

3 coöperatieven met
een constante groei:

INVESTEREN IN
WINDENERGIE VIA COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

Omwonenden van onze windenergieprojecten hebben de mogelijkheid om via Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv mee te investeren door de aankoop van max. 26 aandelen of via Wind voor
"A" cv voor max. 40 aandelen.

In de communicatie van de coöperatieve vennootschappen wordt de burger ook steeds gewezen op het aspect risico. Dit wordt besproken in een uitgebreide informatienota. Op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van de cv’s, waarop alle burger-coöperanten worden uitgenodigd, wordt verslag gegeven over de werking van de cv, wordt de jaarrekening goedgekeurd en beslissen alle aanwezige burger-coöperanten mee over het jaarlijks dividend.

De coöperatieve vennootschappen functioneren onafhankelijk van Aspiravi nv en Limburg win(d)t nv en hebben een Raad van Bestuur met ook vertegenwoordigers van burger-coöperanten.
Het administratief en financieel beheer gebeurt door Hefboom vzw.

VIDEO

Bouw windpark
Ardooie

burger-coöperanten

13.000

burger-coöperanten

35,6

3 coöperatieven met
een constante groei:

VIDEO

Bouw windpark Ardooie

Aspiravi Energy kiest voluit voor lokale, hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en biomassa. Zo zorgt ze niet alleen voor het milieu, maar ook voor de lokale tewerkstelling en economie.

Aspiravi Energy is sinds 2015 actief op de elektriciteitsmarkt en levert groene stroom die lokaal geproduceerd wordt.

Maar Aspiravi Energy doet méér: ze koppelt een sociale doelstelling aan haar aanbod. Elke klant van Aspiravi Energy steunt automatisch een lokaal sociaal project. Per verbruikte megawattuur staat Aspiravi Energy een bedrag af aan een goed doel om energie- en kinderarmoede tegen te gaan. Aspiravi Energy stortte sinds haar oprichting in 2015 reeds 104.875 euro aan lokale, sociale projecten.

Aspiravi Energy stortte in totaal reeds 104.875 euro aan lokale, 
sociale projecten.

INVESTEREN IN
WINDENERGIE VIA COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN