25 MW

groene warmte

20 MW

groene stroom

A&U Energie

55.000

gezinnen

180.000 ton

niet-recycleerbaar houtafval

A&S Energie

De grondstof van de nieuwe centrale is eveneens niet-recycleerbaar houtafval dat lokaal wordt aangevoerd. Maar A&U Energie produceert naast groene stroom (elektriciteit) ook groene warmte (stoom). De groene stroom wordt deels aan Unilin geleverd en deels op het net geplaatst. De groene warmte wordt aan de nabij gelegen bedrijven Unilin en Agristo geleverd. De centrale heeft een thermisch vermogen van 90 MW, waarmee 20 MW groene stroom en 25 MW groene warmte geleverd wordt.

NIET-RECYCLEERBAAR HOUTAFVAL

In 2005 besliste de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep om, samen met de onderneming Spano (nu Unilin), een centrale voor de verbranding van niet-recycleerbaar houtafval te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren.
A&S Energie produceert in Oostrozebeke haar eerste groene stroom in 2010. Dankzij de jaarlijkse verwerking van 180.000 ton niet-recycleerbaar houtafval wordt hernieuwbare energie geproduceerd voor 55.000 gezinnen. 

In 2016 nam de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep
de beslissing om samen met Unilin de mogelijkheid te onderzoeken tot realisatie van een tweede groene energiecentrale in Wielsbeke, naast een fabriek van Unilin. Na uitgebreid onderzoek werd begin 2018 besloten deze centrale te bouwen. 


In de haven van Antwerpen realiseert Aspiravi nv projecten op rechteroever als aandeelhouder van Vleemo nv en op linkeroever als aandeelhouder van Wind aan de stroom nv. Begin 2023 werden reeds 67 windturbines in de haven van Antwerpen gebouwd, goed voor een vermeden CO2-uitstoot van ruim 228.000 ton/jaar.

451.000

gezinnen

218

windturbines

Realisaties op land in België

VIDEO

Bouw windpark Diest

Aspiravi nv was in 2002 pionier voor de realisatie van windenergieprojecten op land in België en startte met 35 windturbines samen goed voor 12 MW. Begin 2023 was de vennootschap betrokken bij de exploitatie van 218 windturbines op land in België, die samen een geïnstalleerd vermogen van 602 MW hebben en groene stroom produceren voor bijna 451.000 gezinnen.

In de provincie Limburg is Aspiravi nv actief als aandeelhouder van de vennootschappen Limburg win(d)t nv en Lommel win(d)t nv. Begin 2023 werd 43% van de windturbines in de provincie Limburg gerealiseerd door de Aspiravi-groep.

WIND OP LAND
IN BELGIË

Vandaag wordt 30% van
het stroomverbruik op
Curaçao geproduceerd
door windenergie.

In 2011/2012 werden de eerste 2 windparken in het buitenland ontwikkeld en gebouwd op het eiland Curaçao. In 2017 kwam er een derde windpark bij. Vandaag exploiteert de Aspiravi-groep er in totaal 15 windturbines die samen groene stroom produceren voor 53.000 gezinnen.

De windturbines zijn echt noodzakelijk voor
de energievoorziening op het eiland.

53.000

gezinnen

15

windturbines

Realisaties in het buitenland

VIDEO

Bladinspectie windparken
Tera Kora I en 
Tera Kora II

De Aspiravi-groep is sinds 2010/2011 actief in het buitenland. Er wordt steeds gezocht naar een project met een aanvaardbaar risico, dat kan ontwikkeld worden samen met een lokale partner.

Momenteel neemt Aspiravi initiatieven tot het ontwikkelen van hernieuwbare energieprojecten in Frankrijk, Spanje, Bosnië en Herzegovina en Schotland. In elk van deze landen wordt onderzocht op welke manier de Aspiravi-groep kan bijdragen aan de lokale energietransitie en klimaatdoelstellingen, met de bedoeling om er op termijn concrete projecten te ontwikkelen en te realiseren.

WIND OP LAND IN
HET BUITENLAND

In 2019 startte SeaMade, waarvan de Aspiravi-groep aandeelhouder is, de bouw van 2 nieuwe offshore windparken: Seastar (30 windturbines) en Mermaid (28 windturbines). Beide windparken samen produceren groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 485.000 gezinnen.

De 4 offshore windparken waarbij de Aspiravi-groep betrokken is, vermijden samen een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1,3 miljoen ton.

1.015.000

gezinnen

172

windturbines

Realisaties
op zee

VIDEO

Bouw windpark Rentel

In de Belgische territoriale wateren van de Noordzee werd begin de jaren 2000 door de overheid een eerste zone afgebakend voor de ontwikkeling van windenergieprojecten. Binnen deze zone zijn 9 domeinconcessies toegekend voor de bouw van evenveel windparken. In 2005/2006 besloot de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep haar activiteiten uit te breiden en ook offshore windprojecten te bouwen in de Belgische Noordzee.

In 2013/2014 was de Aspiravi-groep betrokken bij de bouw van 72 windturbines voor het offshore project Northwind en in 2018/2019 bij de bouw van 42 offshore windturbines voor het project Rentel. Beide offshore windparken samen produceren groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 530.000 gezinnen. 


WIND OP ZEE

CATEGORIEËN

Op de Aspiravi website heeft elk project, ongeacht de fase waarin het zich bevindt (in procedure, in opbouw of in exploitatie), een projectpagina waarop alle informatie m.b.t. het project kan gevonden worden.

OVERZICHT VAN ALLE REALISATIES
PER CATEGORIE

44.500

gezinnen

58,2

MW

16

nieuwe windturbines

Te bouwen Aspiravi

Volg de opbouw van onze verschillende projecten zeker via onze Instagram en Linked In accounts en deel onze posts met je netwerk.

Op de planning van 2023 staat de bouw van een nieuwe windturbine in Pelt Nolimpark. Daarnaast komen er 6 bijkomende Aspiravi-windturbines in Vlaanderen : 2 op de terreinen van diepvriesbedrijf Timfrost in Oostkamp en op volgende locaties telkens 1 windturbine : in Hoogstraten nabij de E19, in Aalst langs de E40, in Ninove en Denderleeuw langs de N45. Tot slot bouwen we in Wallonië 9 windturbines in Sainte-Ode (5), Fernelmont (2) en Perwez (2).

TE BOUWEN
PROJECTEN
IN 2023

In 2022 realiseerden we de bouw van maar liefst 23 nieuwe windturbines, verspreid over 8 locaties. Er was de opbouw van de 12 nieuwe windturbines in Lommel en er kwamen nieuwe windturbines in Ardooie (1), Ham (1), Bekkevoort (2), Ruddervoorde (2), Wervik (3) en de Antwerpse haven (2).

GEREALISEERDE
PROJECTEN
IN 2022

Kerncijfers

gedreven medewerkers

+70

burger-coöperanten

13.000

vermeden CO2-uitstoot/jaar

2 miljoen ton

gezinnen

1,5 miljoen

geïnstalleerd vermogen

1,6 GW

windturbines

405

TE BOUWEN PROJECTEN IN 2023

44.500

gezinnen

58,2

MW

16

nieuwe windturbines

Te bouwen Aspiravi

Volg de opbouw van onze verschillende projecten zeker via onze Instagram en Linked In accounts en deel onze posts met je netwerk.

Op de planning van 2023 staat de bouw van een nieuwe windturbine in Pelt Nolimpark. Daarnaast komen er 6 bijkomende Aspiravi-windturbines in Vlaanderen : 2 op de terreinen van diepvriesbedrijf Timfrost in Oostkamp en op volgende locaties telkens 1 windturbine : in Hoogstraten nabij de E19, in Aalst langs de E40, in Ninove en Denderleeuw langs de N45. Tot slot bouwen we in Wallonië 9 windturbines in Sainte-Ode (5), Fernelmont (2) en Perwez (2).

TE BOUWEN
PROJECTEN
IN 2023

In 2022 realiseerden we de bouw van maar liefst 23 nieuwe windturbines, verspreid over 8 locaties. Er was de opbouw van de 12 nieuwe windturbines in Lommel en er kwamen nieuwe windturbines in Ardooie (1), Ham (1), Bekkevoort (2), Ruddervoorde (2), Wervik (3) en de Antwerpse haven (2).

GEREALISEERDE
PROJECTEN
IN 2022

burger-coöperanten

+70

Kerncijfers

burger-coöperanten

13.000

ton vermeden CO2-uitstoot/jaar

2 miljoen ton

gezinnen

1,5 miljoen

geïnstalleerd vermogen

1,6 GW

windturbines

405

20 jaar Aspiravi-groep, 
100% Belgische producent en leverancier van groene stroom en warmte

In 2002 is de Aspiravi-groep gestart met 35 windturbines, samen goed voor 12 MW. In 2005 verkreeg de groep de concessie voor de bouw van een 1ste offshore windpark, dat in 2013/2014 ook gebouwd werd. Eveneens in 2005 besliste de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep ook tot diversificatie door de bouw van een 1ste centrale voor niet-recycleerbaar houtafval, die in 2010 gerealiseerd werd. In 2012 tenslotte bouwde de groep haar 1ste windenergieproject in het buitenland. Reeds 20 jaar draagt de Aspiravi-groep bij aan de productie van groene stroom en warmte equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 1,5 miljoen gezinnen. 

WAAR HET WAAIT

ONZE REALISATIES

WE WETEN

VIDEO

Bouw windpark Diest

Aspiravi nv was in 2002 pionier voor de realisatie van windenergieprojecten op land in België en startte met 35 windturbines samen goed voor 12 MW. Begin 2023 was de vennootschap betrokken bij de exploitatie van 218 windturbines op land in België, die samen een geïnstalleerd vermogen van 602 MW hebben en groene stroom produceren voor bijna 451.000 gezinnen.

In de provincie Limburg is Aspiravi nv actief als aandeelhouder van de vennootschappen Limburg win(d)t nv en Lommel win(d)t nv. Begin 2023 werd 43% van de windturbines in de provincie Limburg gerealiseerd door de Aspiravi-groep.

WIND OP LAND
IN BELGIË

Op de Aspiravi website heeft elk project, ongeacht de fase waarin het zich bevindt (in procedure, in opbouw of in exploitatie), een projectpagina waarop alle informatie mbt het project kan gevonden worden.

OVERZICHT VAN ALLE REALISATIES
PER CATEGORIE

25 MW

groene warmte

20 MW

groene stroom

A&U Energie

55.000

gezinnen

180.000
ton

niet-recycleerbaar houtafval

A&S Energie

De grondstof van de nieuwe centrale is eveneens niet-recycleerbaar houtafval dat lokaal wordt aangevoerd. Maar A&U Energie produceert naast groene stroom (elektriciteit) ook groene warmte (stoom). De groene stroom wordt deels aan Unilin geleverd en deels op het net geplaatst. De groene warmte wordt aan de nabij gelegen bedrijven Unilin en Agristo geleverd. De centrale heeft een thermisch vermogen van 90 MW, waarmee 20 MW groene stroom en 25 MW groene warmte geleverd wordt.

NIET-RECYCLEERBAAR HOUTAFVAL

In 2005 besliste de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep om, samen met de onderneming Spano (nu Unilin), een centrale voor de verbranding van niet-recycleerbaar houtafval te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren.
A&S Energie produceert in Oostrozebeke haar eerste groene stroom in 2010. Dankzij de jaarlijkse verwerking van 180.000 ton niet-recycleerbaar houtafval wordt hernieuwbare energie geproduceerd voor 55.000 gezinnen. 

In 2016 nam de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep
de beslissing om samen met Unilin de mogelijkheid te onderzoeken tot realisatie van een tweede groene energiecentrale in Wielsbeke, naast een fabriek van Unilin. Na uitgebreid onderzoek werd begin 2018 besloten deze centrale te bouwen. 


De 4 offshore windparken waarbij de Aspiravi-groep betrokken isvermijden samen een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1,3 miljoen ton.

In 2019 startte SeaMade, waarvan de Aspiravi-groep aandeelhouder is, de bouw van 2 nieuwe offshore windparken: Seastar (30 windturbines) en Mermaid (28 windturbines). Beide windparken samen produceren groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 485.000 gezinnen.

WIND OP ZEE

In de Belgische territoriale wateren van de Noordzee werd begin de jaren 2000 door de overheid een eerste zone afgebakend voor de ontwikkeling van windenergieprojecten. Binnen deze zone zijn 9 domeinconcessies toegekend voor de bouw van evenveel windparken. In 2005/2006 besloot de Raad van Bestuur van de Aspiravi-groep haar activiteiten uit te breiden en ook offshore windprojecten te bouwen in de Belgische Noordzee.

In 2013/2014 was de Aspiravi-groep betrokken bij de bouw van 72 windturbines voor het offshore project Northwind en in 2018/2019 bij de bouw van 42 offshore windturbines voor het project Rentel. Beide offshore windparken samen produceren groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 530.000 gezinnen. 


1.015.000

gezinnen

172

windturbines

Realisaties
op zee

Vandaag wordt 30% van
het stroomverbruik op
Curaçao geproduceerd
door windenergie.

In 2011/2012 werden de eerste 2 windparken in het buitenland ontwikkeld en gebouwd op het eiland Curaçao. In 2017 kwam er een derde windpark bij. Vandaag exploiteert de Aspiravi-groep er in totaal 15 windturbines die samen groene stroom produceren voor 53.000 gezinnen. 

De windturbines zijn echt noodzakelijk voor de energievoorziening op het eiland.

53.000

gezinnen

15

windturbines

Realisaties in
het buitenland

De Aspiravi-groep is sinds 2010/2011 actief in het buitenland. Er wordt steeds gezocht naar een project met een aanvaardbaar risico, dat kan ontwikkeld worden samen met een lokale partner.

Momenteel neemt Aspiravi initiatieven tot het ontwikkelen van hernieuwbare energieprojecten in Frankrijk, Spanje, Bosnië en Herzegovina en Schotland. In elk van deze landen wordt onderzocht op welke manier de Aspiravi-groep kan bijdragen aan de lokale energietransitie en klimaatdoelstellingen, met de bedoeling om er op termijn concrete projecten te ontwikkelen en te realiseren.

WIND OP LAND IN
HET BUITENLAND

451.000

gezinnen

218

windturbines

Realisaties op land in België

In de haven van Antwerpen realiseert Aspiravi nv projecten op rechteroever als aandeelhouder van Vleemo nv en op linkeroever als aandeelhouder van Wind aan de stroom nv. Begin 2023 werden reeds 67 windturbines in de haven van Antwerpen gebouwd, goed voor een vermeden CO2-uitstoot van ruim 228.000 ton/jaar.